Rok 2020 Rokiem
Świętego Jana Pawła II


Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja tego przypada stulecie narodzin Karola Wojtyły,
Ojca Świetego Jana Pawła II.

Uchwała Sejmu mówi między innymi, że Św. Jan Paweł II „nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy".

Chcemy więc w szczególny sposób uczcić rok poświęcony największemu synowi Narodu Polskiego przez ciągłą modlitwę w intencji nienarodzonych. Pragniemy, żeby każdego dnia w 2020 roku, gdzieś w Polsce była odprawiana Msza Święta w intencji o całkowite zaprzestanie grzechów aborcji w Polsce.

Czytaj więcej

Kim jesteśmy?


Jesteśmy świeckimi, którzy swoją nadzieję na zwycięstwo cywilizacji życia w Polsce chcą złożyć w Bogu, który może wszystko. Ludzie czasem zawodzą, czasem brakuje im determinacji i odwagi w naprawianiu rzeczywistości tak, by życie ludzkie było chronione. Dlatego pragniemy prosić Pana Boga o to, żeby pomógł naszemu narodowi całkowicie zakończyć grzechy związane z aborcją. Jak to zrobi? Ufamy, że On może przemienić serca ludzi.

Jesteśmy pokoleniem JP2, pamiętającym słowa świętego, który już w 1991 roku wołał podczas pielgrzymki do Polski, że „te sprawy nie mogą (…) nie obchodzić, nie mogą (…) nie boleć! Was też powinny boleć!”.

W innym miejscu mówił, że „naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości!”. Nie chcemy być Narodem bez przyszłości. Pragniemy pięknej, szczęśliwej przyszłości dla Polski i dla całego Narodu.

Dołącz do nas!

Jak dołączyć?1. Zamów mszę świętą w intencji „o całkowite zaprzestanie grzechów aborcji w Polsce”. Może to być Msza Święta odprawiona w dowolnym miejscu:
• w Twojej parafii,
• w sanktuarium,
• w domu zakonnym,
• w domu księży emerytów,
• w kaplicy szpitalnej,
• na rekolekcjach wakacyjnych / wspólnotowych
2. Zgłoś nam (korzystając z formularza) gdzie i kiedy będzie odprawiona Msza Święta w tej intencji, a my dodamy tę informację do kalendarza na tej stronie.
3. Jeśli tylko możesz, weź udział w zamówionej Mszy Świętej i zaproś do uczestnictwa swoich bliskich i znajomych.
4. Zachęć innych do włączenia się w tę akcję. Możesz o niej mówić, udostępnić tę stronę w mediach społecznościowych, wysłać sms znajomym.

Zgłaszam modlitwę!

Zgłaszam modlitwę


KALENDARZ

Jan Paweł II
w obronie życia


Tym, kto zostaje zabity, jest istota ludzka u progu życia, a więc istota najbardziej niewinna, jaką w ogóle można sobie wyobrazić: nie sposób uznać jej za napastnika, a tym bardziej za napastnika niesprawiedliwego! Jest ona słaba i bezbronna do tego stopnia, że jest pozbawiona nawet tej znikomej obrony, jaką stanowi dla nowo narodzonego dziecka jego błagalne kwilenie i płacz. Jest całkowicie powierzona trosce i opiece tej, która nosi ją w łonie. Ale czasem to właśnie ona, matka, podejmuje decyzję i domaga się zabójstwa tej istoty, a nawet sama je powoduje.

fragment Evangelium vitae

Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. Sobór Watykański II określa je wraz z dzieciobójstwem jako "okropne przestępstwa".

fragment Evangelium vitae

Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać.

fragment Evangelium vitae

Warto przeczytać


Duchowa Adopcja